องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

ที่อยู่ :  1 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110
โทรศัพท์ : 0 -7529 – 0965
โทรสาร : 0 -7529 – 0965
Website : http://www.kohlibong.go.th
Email  : khoalibong.kantang@gmail.com
Web Site : www.kohlibong.go.th
รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งเบาะแสยาเสพติด
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร